Japanese kimono style mono print on linocut
Japanese kimono style mono print on linocut

Japanese kimono style handmade linocut print onto a mono print, Prussian blue on orange

Japanese kimono style mono print on linocut

Japanese kimono style handmade linocut print onto a mono print, Prussian blue on orange