Japanese kimono style print
Japanese kimono style print

Japanese kimono style handmade linocut print onto a mono print, Prussian blue on orange

Japanese kimono style print

Japanese kimono style handmade linocut print onto a mono print, Prussian blue on orange